Metriky vo výstupoch z databázy publikačnej činnosti UMB

Autoři

  • Zuzana Melegová

Klíčová slova:

scientometria, scientometrické databázy, databázy, výstupy publikačnej činnosti

Abstrakt

Scientometria sa zaoberá kvantitatívnymi aspektmi a vlastnosťami vedy a vedeckého výskumu. Využíva a vyvíja mechanizmy merania vedy pomocou matematicko-štatistických metód. Najčastejšie používané scientometrické údaje (metriky) ako impakt faktor, kvartil či Hirschov index sa zobrazujú vo výstupoch z databázy publikačnej činnosti UMB pri príslušných bibliografických záznamoch publikačnej činnosti.

Reference

DOBBERSTEINOVÁ, Jitka, Silvia HORÁKOVÁ, Simona HUDECOVÁ a Zuzana STOŽICKÁ. Úvod do otvoreného prístupu (materiály z kurzu). Zenodo: open data repository [online]. Ženeva: CERN, 19 April 2021 [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://zenodo.org/record/4704871#.YNh5UugzY2x

DOBBERSTEINOVÁ, Jitka, Simona HUDECOVÁ a Zuzana STOŽICKÁ. Sprievodca svetom vedeckého publikovania : učebný text pre kurz Publikačný poradca [online]. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2019 [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://openaccess.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2019/05/Sprievodca_svetom_vedeckeho_publikovania.pdf

HUDECOVÁ, Simona. Vedecký výskum a meranie jeho spoločenského dosahu. Zenodo: open data repository [online]. Ženeva: CERN, 18 January 2021 [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://zenodo.org/record/4562416#.YNa-DugzY2w

SJR: Scimago Journal & Country Rank [online]. ScimagoLab, 2007-2020 [cit. 2021-06-24]. Dostupné na: https://www.scimagojr.com/

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb