Potrebujete pracovať s databázami a inými e-zdrojmi aj mimo prostredia UMB? Máme pre vás riešenie

Autoři

  • Michaela Mikušková

Klíčová slova:

elektronické zdroje, vzdialený prístup, databázy, licenčné podmienky

Abstrakt

Univerzitná knižnica UMB po dlhých rokoch pristúpila k zmene filozofie poskytovania vzdialeného prístupu k elektronickým informačným zdrojom. V príspevku autorka informuje o zmenách, ktoré sa dotknú používateľov a zároveň poukazuje aj na ďalšie možnosti vzdialenej práce s e-zdrojmi v niektorých databázach.

Reference

Inštrukcie k inštalácii klienta a konfiguračného súboru na portáli Moodle – https://lms.umb.sk/mod/page/view.php?id=56091

Stahování

Publikováno

2021-08-31

Číslo

Sekce

Z ponuky služieb