Vol 16 No 2 (2020)

Obálka roč. 16, č. 2

časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Publikováno: 2021-02-22

Editoriál

Rozhovor

Z ponuky služieb Univerzitnej knižnice UMB

Predstavujeme pracoviská knižnice

Pripomíname si

Európske dokumentačné centrum informuje

Novinky knižničného fondu