Rok 2021 je Európskym rokom železníc

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

Európsky rok železníc, Európska železná dohoda, železnice

Abstract

V záujme podpory udržateľnej mobility, Európska komisia navrhuje, aby sa rok 2021 stal Európskym rokom železníc. Jeho cieľom je podpora dosiahnutia záväzkov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody v doprave.

References

Európska zelená dohoda. Council of the European Union [online]. Brussels: Council of the European Union, 2020 [cit. 2020-12-15].Dostupné na: https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/green-deal/

Rok kovového byvola 2021 – rok tvrdej práce. DAO-FENGSHUI [online]. Trnava: DAO-INSTITUT, 2020 [cit. 2020-12-11]. Dostupné na: https://dao-fengshui.eu/rok-kovoveho-byvola-2021-rok-tvrdej-prace/

Prvé železnice. ZSR [online]. ŽSR, 2008-2020 [cit. 2020-12-10]. Dostupné na: https://www.zsr.sk/o-nas/historia-zeleznic/prve-zeleznice/

Európska komisia vyhlásila rok 2021 za Európsky rok železníc. Eulog [online]. Brno: Informačný logistický portál:, 2007-2020 [cit. 2020-12-18]. Dostupné na: https://www.eulog.sk/clanky/eur%C3%B3pska-komisia-vyhlasila-rok-2021-za-eur%C3%B3psky-rok-zeleznic/?mt=3&id=3505&m=a00

Published

2021-02-22

Issue

Section

Európske dokumentačné centrum informuje