Oddelenie budovania a ochrany fondov

Authors

  • Martina Trégerová
  • Danica Jurašková

Keywords:

univerzitná knižnica UMB, knižničný fond, akvizícia, ochrana

Abstract

Oddelenie budovania a ochrany fondov plní v Univerzitnej knižnici UMB nezastupiteľnú úlohu systematického doplňovania knižničného fondu domácou a zahraničnou vedeckou, odbornou a populárno-náučnou knižnou i periodickou literatúrou. V súlade s platnými normami a pravidlami zabezpečuje odborné knihovnícke spracovanie nadobudnutých dokumentov vrátane kvalifikačných prác univerzity a buduje online katalóg dokumentov UK UMB. Rešpektujúc legislatívu v oblasti knihovníctva a ochrany kultúrneho dedičstva zabezpečuje ochranu spracovaných dokumentov vrátane historického knižničného fondu.

Published

2021-02-22

Issue

Section

Predstavujeme pracoviská knižnice