Časopis alebo zborník? Rozhodujúca je periodicita

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

periodické publikácie, časopisy, nepravidelná periodicita vydávania

Abstract

Rozlišovanie časopisov na základe periodicity ich vydávania nie je jednoduché. Podľa Metodiky evidencie publikačnej činnosti  v zmysle zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov pre vykazovacie obdobie CREPČ 2020, za časopis je možné považovať len periodickú publikáciu, ktorej periodicita je minimálne dvakrát za rok alebo sú jej články elektronicky zverejňované priebežne. To znamená, že periodické publikácie s periodicitou vydávania raz ročne alebo s nepravidelnou periodicitou nie sú považované za časopisy, ale za zborníky. 

References

Metodika evidencie publikačnej činnosti [online]. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 12.2.2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/me-tod_pok_2020_0525.pdf

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. [online]. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Slovenskej republiky, 18.12.2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

Published

2021-02-22

Issue

Section

Drobničky z publikačnej činnosti