Konferenčné príspevky v časopisoch a indexované v databázach – aká kategória je správna?

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

konferenčné príspevky, kategórie publikačnej činnosti

Abstract

Každý príspevok, ktorý je výstupom z vedeckej konferencie, sa zaraďuje do príslušnej konferenčnej kategórie (AFA/AFB, AFC/AFD). Toto zaradenie sa týka aj príspevkov uverejnených v časopisoch či príspevkov, ktoré sú evidované v databázach Web of Science - Core Collection a Scopus. Jedinou výnimkou sú konferenčné príspevky uverejnené v karentovaných časopisoch. Tieto príspevky sú zaradené do kategórií ADC/ADD.

References

Metodika evidencie publikačnej činnosti [online]. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 12.2.2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/me-tod_pok_2020_0525.pdf

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. [online]. Bratisla-va : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 18.12.2012 [cit. 2021-01-19]. Dostupné na: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

Published

2021-02-22

Issue

Section

Drobničky z publikačnej činnosti