Nová vyhláška o centrálnych registroch

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

publikačná činnosť, umelecká činnosť, ohlasy, vyhlášky, centrálne registre

Abstract

Evidenciu a kategorizáciu publikačnej  a umeleckej činnosti a ohlasov upravuje vyhláška MŠVVaŠ SR o centrálnych registroch č. 456/2012 do konca vykazovacieho obdobia 2021. Od vykazovania 2022 sa bude evidencia riadiť novou vyhláškou č. 397/2020 (s účinnosťou od 1. januára 2021), ktorá ruší pôvodné kategórie publikačnej a umeleckej činnosti a mení kategorizáciu ohlasov.

Published

2021-02-22

Issue

Section

Drobničky z publikačnej činnosti