Otvorené vzdelávacie zdroje

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

otvorené vzdelávacie zdroje, otvorené vzdelávanie, otvorený prístup

Abstract

Pojem otvorené vzdelávacie zdroje Open Educational Resources (OER) sa prvýkrát objavil v roku 2002 na globálnom fóre o dopade otvorených výučbových softvérov pre vyššie vzdelávanie v rozvojových krajinách, ktoré sa konalo pod záštitou organizácie UNESCO. Definícií otvorených vzdelávacích zdrojov je viac, v zásade však ide o „digitalizovaný materiál ponúkaný otvorene a slobodne pedagógom, študentom a samoštudentom na použitie a opakované použitie za účelom výučby, štúdia a výskumu“.

References

Použité zdroje:

Open educational resources. Wikipedia: free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 03.01.2021 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources

Otvorené vzdelávacie zdroje. Ministerstvo vnútra SR: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2021 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://www.minv.sk/?ros_oer

Otvorené vzdelávacie zdroje. Creative Commons Slovensko [online]. Bratislava: Switzerlab, [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/

Iniciatíva pre otvorené vládnutie. Ministerstvo vnútra SR: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2021 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://www.minv.sk/?ros_ogp

Úlohy vyplývajúce z akčných plánov a ich plnenie. Ministerstvo vnútra SR: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2021 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://www.minv.sk/?ros_oer_ulohy

Otvorené vzdelávanie zdroje:

OER Commons

Výstupy, návody, príručky Úradu Splnomocnenca vlády SR pre ROS

Učebné materiály a otvorené vzdelávacie zdroje MŠVVaŠ SR

EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Open Educational Resources UNESCO

Open Educational Resources knižnice Pittsburghskej univerzity

Metavyhľadávač otvorených vzdelávacích zdrojov MASON

... a mnoho ďalších

Zdroje obrázkov:

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Global_Open_Educational_Resources_Logo.svg

https://support.canvas.fsu.edu/kb/article/1178-oer-commons-overview/

Published

2021-02-22

Issue

Section

Articles