Univerzitná knižnica UMB urobila ďalšie kroky pri napĺňaní princípov Open Access

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

open source softvér, otvorený prístup, veda a výskum

Abstract

V prvej polovici minulého roka univerzitná knižnica začala pracovať na dvoch nových projektoch, ktoré UMB posunú o krôčik bližšie pri napĺňaní princípov otvoreného publikovania a otvorenej vedy.

References

OpenDOAR [online]. Jisc, ©2005 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/

DSpace [online]. Lyrasis, ©2021 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://duraspace.org/dspace/

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2020 – 2021 [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2019 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/otvorene_vladnutie/akcne_plany/akcny_plan_ogp_2020_2021/AP%20OGP%202020%20-%202021_material.pdf

Open Journal System. Public Knowledge Project [online]. [Burnaby]: Simon Fraser University Library, ©2014 [cit. 2021-01-12]. Dostupné na: https://pkp.sfu.ca/ojs/

Published

2021-02-22

Issue

Section

Articles