Virtuálna študovňa

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

študijná literatúra, digitalizácia, elektronické dokumenty

Abstract

Mimoriadna situácia, ktorá ovplyvňovala dianie počas minulého roka, priniesla viacero výziev, s ktorými sa musela naša univerzita vysporiadať. Aj univerzitná knižnica začala prednostne pracovať na realizácii niekoľkých úloh, ktorých cieľom bolo skvalitnenie náročného procesu dištančného vzdelávania.

References

FIALA, Tomáš. Učebnice pre každého – komplexný projekt CVTI SR pre zabezpečenie prístupu k študijnej literatúre na slovenských univerzitách. ITlib: informačné technológie a knižnice. 2018, č. 4, s. 12-15. ISSN 1335-793X.

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z.

MediaINFO Digital Library [online]. Geneza, ©2018 [cit. 2021-01-09]. Dostupné na: https://www.mediainfo.com/

Published

2021-02-22

Issue

Section

Z ponuky služieb Univerzitnej knižnice UMB