Rozhovor

Authors

  • Martina Trégerová

Keywords:

kvestor, cestovná kancelária Tatratour, cestovná kancelária Montravel, oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko, Barborská cesta, montánny turizmus, produkty cestovného ruchu, projekt infraštruktúry Univerzitnej knižnice UMB, odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva VÚC Banská Bystrica

Abstract

Rozhovor s kvestorom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Ing. Ladislavom Mončekom. Otázky kladené respondentovi chronologickým tempom od začiatku štúdií po súčasnosť. Príspevok mapuje kariérny rast respondenta a jeho celoživotnú prácu v cestovnom ruchu. Od prvého zamestnania v družstevnej cestovnej kancelárii Tatratour, vlastnej cestovnej kancelárii Montravel cez odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva na VÚC Banská Bystrica, Oblastnú kanceláriu cestovného ruchu Stredné Slovensko po miesto kvestora na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Respondent bližšie popisuje projekty ako produkty cestovného ruchu a projekt infraštruktúry Univerzitnej knižnice UMB.

Published

2021-02-22

Issue

Section

Rozhovor