Logo časopisu Bibliotheca Universitatis

About the Journal

Bibliotheca Universitatis je časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vychádza od roku 2005.

Current Issue

Vol. 16 No. 2 (2020)
Obálka roč. 16, č. 2

časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Published: 2021-02-22

Editoriál

Rozhovor

Z ponuky služieb Univerzitnej knižnice UMB

Predstavujeme pracoviská knižnice

Pripomíname si

Novinky knižničného fondu

View All Issues